Niente

Niente is een muziekterm voor de notatie voor dynamiek. Niente geeft aan dat een bepaald stuk onhoorbaar zacht moet worden gespeeld. Niente wordt aangegeven door middel van een vetgedrukte cursieve n en staat bij drumnotatie boven of onder de maatbalk. Niente komt vaak voor in combinatie met een decrescendo ( > ), waarbij de muzikant qua volume afneemt tot er niets meer hoorbaar is. Deze combinatie ziet er als volgt uit:

>n
Reactie plaatsen