Piano

PianoPiano is een muziekterm voor de notatie van dynamiek. Hier wordt dus niet het instrument mee bedoeld. Piano geeft aan dat een bepaald stuk zacht gespeeld moet worden. Het is dus iets harder dan pianissimo en duidelijk harder dan pianississimo.

Piano wordt aangegeven door een vetgedrukte, cursieve p ( p ) en staat onder of boven de maatbalk.
Reactie plaatsen