Rechten van een muzikant (Deel 1)
18 april 2017 

Rechten van een muzikant (Deel 1)

wet-justitie

De rechten van een muzikant zijn ontzettend belangrijk om te kennen. Zeker wanneer je zelf muziek gaat produceren, opnemen en publiceren, dan krijg je te maken met muziekrechten. In principe geldt: de muzikant krijgt alle rechten over alles dat hij/zij maakt. Maar zo simpel zit ons rechtssysteem natuurlijk niet in elkaar. Vandaar dat ik in deze blog de rechten van een muzikant wil tonen.

Rechten beschermen jouw muziek

Je krijgt automatisch auteursrecht over het werk dat jij maakt. Daar hoef je dus niets voor te doen. Simpel, nietwaar? Helaas komt het in de praktijk vaak voor dat anderen claimen dat zij de auteur van jouw werk zijn en er dus de auteursrechten over bezitten. Om dit te voorkomen moet je je werk registreren. Dit kun je doen bij een notaris, of door een I-DEPOT in te dienen door bijvoorbeeld een MP3 te uploaden. Het indienen van zo’n I-DEPOT doe je bij het Benelux-Bureau voor Intellectueel Eigendom (BBIE). Zonder je werk auteursrechtelijk te registreren kan iedereen jouw werk kopiëren.

auteursrechten

Het registreren van je werk bij Buma/Stemra is niet voldoende om je werk wettelijk te beschermen. Ikzelf dacht dit vroeger ook, maar het registreren van je werk bij Buma/Stemra is niet rechtsgeldig als bewijs van eigendom. Dit wil overigens niet zeggen dat het registreren niet nodig is, maar hier kom ik later op terug.

Zonder auteursrechten zou het maken van een origineel werk niet veel zin hebben, omdat iedereen met jouw werk zou kunnen doen wat hij/zij wil. Door de auteurswet mag jij, als auteur van jouw muziek, beslissen over de openbaarmaking van jouw werk en daar geld mee verdienen.

Muziek openbaar maken

Je wilt je eigen muziek waarschijnlijk niet voor jezelf houden. Je wilt de wereld laten horen wat jij gemaakt hebt via YouTube, gigs of Spotify. De rechten om je werk openbaar te maken en in veelvoud te publiceren worden ook wel exploitatierechten genoemd. Je kunt deze rechten zelf behouden, maar de meeste muzikanten/artiesten kiezen ervoor om deze rechten over te dragen (meestal aan Buma/Stemra). De persoon of organisatie aan wie jij je exploitatierechten overdraagt, regelt dan de vergoedingen voor het gebruik van jouw werk.

Naast deze exploitatierechten heb je ook nog persoonlijkheidsrechten. Deze kun je niet overdragen aan een ander persoon of andere organisatie. Met deze rechten kun jij je bijvoorbeeld verzetten tegen openbaarmaking van jouw werk onder een andere naam, wijzigingen aan jouw werk en aantasting van jouw werk die schadelijk kunnen zijn voor je imago.

Over de schrijver
Reactie plaatsen